Sau khi đặt lịch và xác nhận thời gian địa điểm thực hiện dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, nhân viên Thợ Pro sẽ đến nhà khách hàng và tiến hành triển khai.

Khi nhân viên thực hiện xong dịch vụ, khách hàng kiểm tra và nghiệm thu sau đó thanh toán bằng một trong các hình thức:

  • Thanh toán qua momo hoặc tài khoản ngân hàng cho nhân viên kỹ thuật
  • Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt cho nhân viên kỹ thuật